Category: Travel News

อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา

อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผาครอบคลุมพื้นที่อำเภอไชยปราการและอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 583 ตารางกิโลเมตร บนความสูง 1,834 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ทั้งนี้ สภาพป่าทั่วไปนั้นจัดว่าอุดมสมบูรณ์สวยงาม เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการศึกษาธรรมชาติ
โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าดิบเขาและป่าเบญจพรรณ นอกจากนี้ยังมีป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง และป่าสนเขา นอกจากนี้ ยอดดอยเวียงผายังเป็นแหล่งพรรณไม้หายาก โดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาว ดอกกุหลาบพันปีและกุหลาบขาว จะออกดอกบานสะพรั่งไปทั่วยอดดอย อีกทั้งบริเวณนี้ยังเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด โดยสัตว์ป่าที่พบส่วนใหญ่จะเป็นขนาดกลางและสัตว์ขนาดเล็ก ได้แก่ กระรอก กระต่าย หมูป่า อีเห็น เก้ง เลียงผา เสือไฟ เม่น หมีควาย เป็นต้น นกที่พบ เช่น นกกินปลี นกกางเขนดง นกโพระดก นกหัวขวาน และนกพญาไฟ
ไฮไลท์แห่งอุทยานฯ
· จุดชมวิวดอยเวียงผา นักท่องเที่ยวสามารถชมทิวทัศน์อันงดงามและอลังการด้วยทะเลหมอกยามเช้า
· เที่ยวน้ำตกห้วยทรายขาว ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเดียวกับที่ทำการอุทยานฯ ที่นี่เป็นน้ำตกขนาดเล็ก มีแอ่งน้ำให้นักท่องเที่ยวลงเล่นได้ แต่ในฤดูแล้งน้ำจะค่อนข้างน้อย นอกจากนี้ อุทยานฯ ยังมีน้ำตกหลายแห่ง ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว
สิ่งอำนวยความสะดวก
อุทยานฯ มีบริการบ้านพัก 2 หลัง
Read More

ถ้ำพุงช้าง

ตื่นตากับหินงอกหินย้อยสุดอลังการภายในถ้ำพุงช้าง ถ้ำขนาดใหญ่ที่ซ่อนตัวอยู่ในภูเขาช้างอันเป็นสัญลักษณ์ของพังงา เนื่องจากมีลักษณะเหมือนช้างนอนหมอบ ถ้ำพุงช้างนั้นยังคงความบริสุทธิ์ และเป็นถ้ำที่มีชีวิต ซึ่งหมายถึงยังมีการเจริญเติบโตของหินงอกหินย้อยอยู่เสมอ ภายในถ้ำนั้นมีไหลผ่านอยู่ตลอดเวลา โดยถ้ำแห่งนี้มีRead More