พาณิชย์ดึงผู้ผลิตทั่วโลกร่วมงาน Organic Expo

กระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดงานแสดงสินค้า Organic and Natural Expo 2017 ดึงผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้ประกอบการทั้งภูมิภาคอาเซียนและทั่วโลก ร่วมเจรจาซื้อขาย พร้อมนัดหารือ 10 ประเทศอาเซียนผลักดันใช้มาตรฐานสินค้าอินทรีย์เดียวกัน เพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรองในตลาด

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า งาน Organic and Natural Expo 2017 ปีนี้ได้เชิญผู้ประกอบการจากอาเซียนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแสดงสินค้าร่วมกับผู้ประกอบการไทยกว่า 200 ราย และยังจะหารือร่วมกันเป็นครั้งแรก เพื่อผลักดันให้เกิดการสร้างมาตรฐานสินค้าเกษตรเดียวกันทั้ง 10 ประเทศ เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองในตลาดและขยายการส่งออกสินค้าเกษตรของภูมิภาคไปสู่ตลาดโลก โดยมูลค่าตลาดสินค้าอินทรีย์ของโลก รวมกันกว่า 3 ล้านล้านบาท แต่ไทยมีมูลค่าตลาดสินค้าอินทรีย์เพียง 2,700 ล้านบาท จึงถือเป็นโอกาสของเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยที่ยังมีอีกมาก และคาดว่าปีนี้จะสร้างมูลค่าเพิ่มได้เกือบ 3,000 ล้านบาท ซึ่งแต่ละปีอัตราเติบโตไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10

ทั้งนี้ ภายในงานจะมีการแสดงสินค้าอินทรีย์ทั้งประเภทอาหารและเครื่องดื่มครอบคลุมทุกกลุ่ม ทั้งข้าว ผัก และผลไม้ และสินค้าประเภทที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม เช่น สิ่งทอ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว รวมถึงบริการเกษตรอินทรีย์ เช่น ร้านอาหาร โรงแรม และสินค้าสุขภาพ จะถูกรวบรวมจากผู้ผลิตกว่า 200 ราย ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานด้านเกษตรอินทรีย์ทั้งในประเทศและระดับสากลมาจัดแสดงสินค้าภายในงาน Organic and Natural Expo 2017 ซึ่งถือเป็นงานแสดงสินค้าและบริการเกษตรอินทรีย์ และธรรมชาติใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ ยังมีการจัดสัมมนาทางวิชาการด้านอินทรีย์จากผู้มีประสบการณ์ ในหัวข้อ “โอกาสทางการค้าด้านอินทรีย์ในอาเซียน” และ “กินอาหารอย่างไร ให้ปลอดโรค ไม่ต้องกินยา” เป็นต้น รวมทั้งยังเปิดให้มีการเจรจาทางการค้า เพื่อขยายตลาดส่งออกสินค้าอินทรีย์ไปในตลาดภูมิภาคและทั่วโลก ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าชมงาน ไม่ต่ำกว่า 45,000 คน และสร้างมูลค่าการจำหน่ายสินค้าได้ไม่ต่ำกว่า 32 ล้านบาท ตลอด 4 วันของการจัดงาน ระหว่างวันที่ 27-30 กรกฎาคมนี้ ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์.-สำนักข่าวไทย