ป.ป.ท.ยันไม่”ซูเอี๋ย”ทหารจับมือปราบโกง 

จเรกอ.รมน.จับมือป.ป.ท.เดินหน้าสางประเด็นร้องเรียนทุจริตภาครัฐ ย้ำลงโทษรวดเร็วจริงจัง นำมวลชนเป็นกำลังเสริม เลขาป.ป.ท.ยันไม่ใช่”ซูเอี๋ย”อุ่นใจมีเงาทหารเป็นเสืออยู่ข้างหลังปราบโกง  เมื่อวันที่ 4 เม.ย. ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เสนาธิการทหารบก ในฐานะเลขาธิการกอ.รมน.เป็นประธานพิธีลงนามการแสดง

เจตจำนงร่วม “เรื่องการพัฒนาความร่วมมือในการปฏิบัติราชการด้านการร้องทุกข์ ร้องเรียนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต” ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) กับสำนักจเร กอ.รมน. โดยมีพล.อ.บุญชู เกิดโชค จเร กอ.รมน. และพ.ท.กรทิพย์ ดาโรจน์ เลขาธิการคณะกรรมการป.ป.ท. ร่วมลงนาม ซึ่งภายในพิธีมีนายทหารระดับสูงของกอ.รมน. และผู้บริหารสำนักงานป.ป.ท.ร่วมเป็นสักขีพยาน ทั้งนี้พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในฐานะผอ.รมน.มีนโยบายให้ความสำคัญและความเร่งด่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ โดยประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติ ล่าสุดได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ลงโทษอย่างจริงจังและรวดเร็วกับข้าราชการที่มีการทุจริต สำหรับป.ป.ท.เป็นหน่วยงานหลักของรัฐบาลที่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบและมีผลการทำงานเป็นที่ชื่นชม มีความสามารถ มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งที่ผ่านมาตนได้ติดตามผลงานมาโดยตลอดและพบว่าบุคลากรของป.ป.ท.มีคุณค่า ตนในฐานะเลขาธิการกอ.รมน.มีความยินดีที่ได้ร่วมงานกับป.ป.ท.

ด้านพล.อ.บุญชู กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งสำนักงานจเรกอ.รมน.มุ่งหวังให้การทำงานของกอ.รมน. เป็นที่พึ่งพิงให้กับประชาชนได้ หน่วยของเรามีหน้าที่สำคัญที่จะทำให้การทำงานของกอ.รมน. สามารถตรวจสอบได้ มีความโปร่งใสในการทำงานมากยิ่งขึ้น ป.ป.ท.เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีความสามารถ มีความตั้งใจและมีความคล้ายคลึงกันกับสำนักงานจเร กอ.รมน. และเพื่อสร้างพันธมิตรร่วมมีเจตนารมณ์เพื่อให้ช่องว่างการทำงานลดลง และโอกาสที่จะทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการบริหารงานลดน้อยลง โดยอยู่ในกรอบในการอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วย “กอ.รมน.จะเสริมในสิ่งที่ป.ป.ท.ขาดแคลน เรามีกำลังอยู่ทั้งในภาคและในจังหวัดครอบคลุมทั่วประเทศที่จะทำงานร่วมกับป.ป.ท.ได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต อย่างไรก็ตามความร่วมมือในวันนี้จะจุดประกายการมีส่วนร่วมของพวกเราทุกคนและมวลชนของกอ.รมน. ที่จะเป็นหูเป็นตา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือจะก่อให้เกิดความเจริญและการพัฒนาประเทศต่อไป” พล.อ.บุญชู กล่าว. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews