บ้านม้ง (แม้ว) แม่สาใหม่

สำหรับผู้ต้องการความเงียบสงบ สูดอากาศบริสุทธิ์สดชื่นแล้ว บ้านม้ง แม่ส่าใหม่ คือจุดหมายปลายทางที่จะทำให้ คุณได้สัมผัสกับบรรยากาศเช่นนั้น ที่นี่เป็นหนึ่งในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงเกษตรแห่งหนึ่งของเชียงใหม่ มาถึงที่นี่ นักท่องเที่ยวจะได้ชมวิถีชีวิตและขนบประเพณี แบบดั้งเดิมของชาวบ้านซึ่งประกอบด้วยม้งสองกลุ่ม คือ ม้งลายกับม้งขาว

โดยความแตกต่างของม้งทั้งสองกลุ่มนี้ ที่เห็นได้ชัดคือการแต่งกาย นอกจากนี้ยังเพลิดเพลินไปกับผลงานหัตถกรรมพื้นบ้านที่นำผ้าใยกัญชงมาทอเป็นผืน ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาวม้งที่สืบต่อกันมานานหลายชั่วอายุคน และที่พลาดไม่ได้เลยคือการแสดงพื้นเมือง ของชาวบ้านในโอกาสพิเศษต่างๆ เช่น ประเพณีปีใหม่ม้งที่มักจัดขึ้นในช่วงต้นเดือนมกราคมของทุกปี. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand