ตลท.เล็งออกมาตรการ “ซี” เตือนนักลงทุน

ตลท.เตรียมออกมาตรการการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ผ่านการขึ้นเครื่องหมาย “ซี” เพื่อเตือนนักลงทุนและป้องกันความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจ คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ต้นปี 61 เป็นต้นไป นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

เตรียมออกมาตรการการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ผ่านการขึ้นเครื่องหมายตัวซี เพื่อเตือนนักลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุนว่า บริษัทนั้นเป็นบริษัทที่มีความเสี่ยงทั้งด้านฐานะ การเงินถดถอย มีปัญหาเรื่องงบการเงิน หรือการประกอบธุรกิจไม่เหมาะสม โดยขึ้นเครื่องหมายบนชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัท แต่นักลงทุนยังคงซื้อขายหลักทรัพย์ได้ด้วยซื้อขายหลักทรัพย์ ประเภทเงินสด (บัญชีแคชบาล้านซ์) เท่านั้น ถือเป็นการเตือนและป้องกันความเสี่ยงให้กับนักลงทุนก่อนตัดสินใจ คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ต้นปี 61 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ การให้ใช้บัญชีแคชบาล้านซ์ จะช่วยคุ้มครองนักลงทุนและลดปัญหาการกู้ยืมเงิน เพื่อไม่ให้เป็นผลกระทบทวีคูณ ทั้งภาระดอกเบี้ยและการขาดทุนจากการลงทุน เบื้องต้นมาตรการดังกล่าว ได้ปิดรับฟังความคิดเห็นมาตั้งแต่วันที่ 6 พ.ย.60 ที่ผ่านมา  อยู่ระหว่างการนำเสนอให้คณะกรรมการ ตลท.พิจารณา ก่อนนำเสนอให้ ก.ล.ต. เห็นชอบ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews