ครม.ผ่านแผนพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์

รัฐประเคนสิทธิประโยชน์สุดพลัง ตั้งศูนย์พัฒนาบุคลากร จับมือสถานศึกษา-เอกชน นำร่อง 8 แห่ง ตั้งเป้า 5 ปี มีหุ่นยนต์ต้นแบบของไทย 150 ผลิตภัณฑ์ เชื่อหากทำสำเร็จ จะทำให้ไทยลดขาดดุลนำเข้าหุ่นยนต์ปีละ 1.3 แสนล. นายอุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.เห็นชอบมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ

โดยเร่งพัฒนาบุคลากร และยกระดับเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ไปสู่การผลิตหุ่นยนต์ประเภทอื่นๆที่มีความซับซ้อน ด้วยการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เป็นเครือข่ายความร่วมมือของ 8 หน่วยงานนำร่อง มีเป้าหมายภายใน 5 ปี จะพัฒนาหุ่นยนต์ต้นแบบอย่างน้อย 150 ผลิตภัณฑ์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีหุ่นยนต์ชั้นสูงให้แก่ผู้ประกอบการจำนวน 200 ราย และฝึกอบรมบุคลากรไม่น้อยกว่า 25,000 คน คาดว่า เมื่อทำสำเร็จ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการนำเข้าหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ถึงปีละ 266,000 ล้านบาท ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยขาดดุลการค้าไปมากกว่า 132,000 ล้านบาท สำหรับการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายความเป็นเลิศด้านฯ นั้น ระยะแรกจะร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพื่อเริ่มจัดตั้งใน 8 แห่ง คือ สถาบันไทย-เยอรมัน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยกระทรวงอุตสาหกรรมจะทำหน้าที่ประสานงาน และยังมีหน่วยงานจากต่างประเทศเข้ามาร่วมมือด้วย ทั้งจากสหรัฐอเมริกา จีน และญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของโลกเข้าร่วม โดยในวันที่ 30 ส.ค.นี้ กระทรวงอุตสาหกรรมจะงนามร่วมกับ 8 หน่วยงานต่อไป. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews